Zásoby karnosinu ve svalech

   Sval, jakož i samotné svalové vlákno, disponuje obrovskými zásobami karnosinu. Vysoké hodnoty karnosinu byly zjištěny sportovcům, u nichž převažoval glykolytcký metabolismus (metabolismus závislý na spalování glukózy) nad metabolismem oxidačním (kde hlavní podíl energie organizmus získává štěpením vyšších mastných kyselin z tukových zásob) a to hlavně u veslařů, sprinterů či skokanů.

U maratonce a jiných vytrvalostních sportovců se hodnota karnosinu pohybovala v množstvích dost podobných jako u nesportovce!   

Po těžkých sportovních výkonech nebo po delší přestávce v cvičení se dostavuje pocit, který z nás jistě každý zná. Jedná se o svalovou únavu. Svalová únava je charakterizována vyčerpáním svalového vlákna, kdy dochází k nadprodukci kyseliny mléčné ve svalu. Tato kyselina mléčná vzniká při metabolismu glukózy, její "spálení" a využití organismem, ale za - laktátupodmínek, kdy sval není dostatečně zásoben kyslíkem. 

Za takových okolností je ze svalu co nejrychleji odstraněna do krevního oběhu a v játrech přeměňována v procesu novotvorby glukózy (glukoneogeneze) opět na glukózu. 

     Ale její přetrvávání ve svalu způsobuje nemalé komplikace. Jelikož se jedná o kyselinu (je schopna odštěpit proton H +), která dokáže na určitý čas pozměnit neutrální pH v buňce směrem dolů, do kyselejších hodnot, dokáže pozměnit i určité vlastnosti důležitých molekul v buňce, hlavně enzymů.   

Enzymy v rámci svalové buňky plní různé důležité poslání. Zajišťují udržování klidového membránového potenciálu, který je důležitý při přenosu vzruchu mezi nervovým vláknem a svalovou buňkou a tak i samotnou kontrakcí svalu (Na +, K + - ATPáza), jsou zodpovědné za využití energie ve formě ATP svalovým vláknem (myofibrilárního ATPáza), mnohé enzymy se zapojují do procesů získávání samotné ATP, ať už z glukózy nebo vyšších mastných kyselin (enzymy glykolýzy či beta-oxidace) a mnohé jiné.

Jednoduše řečeno, pokud má buňka jiné pH než je hodnota fyziologického pH (7,36-7,44), není schopna vykonávat funkci, na kterou byla původně připravena. Dochází k zástavě důležitých reakci, buněčného metabolismu, v konečném důsledku k vyřazení svalové buňky.  

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde