Typy Diabetu

DIABETES I. TYPU

  Tento typ diabetu může mít dvě příčiny:

  • jednou z nich může být stav, kdy imunitní systém jedince bojuje proti vlastním beta-buňkám pankreatu s cílem je zničit, což se následně projeví úplným nedostatkem inzulínu (nemá ho co tvořit) a rychlým progresí onemocnění. Objevuje se už v dětství (kolem 10. roku života) nebo v období dospívání. Zpočátku se projevuje zvýšenou glykémií nalačno nebo poruchou glukózové tolerance, která může vyústit do samotného onemocnění.
  • druhou příčinou vzniku zatím není známa, projevuje se zpočátku sníženou tvorbou inzulínu a ketoacidózou. Převažuje hlavně u obyvatelstva Afriky a Asie.

DIABETES II. TYPU

 Diabetes mellitus II. typu je nejčastější formou diabetu vůbec. V Evropě představuje 80-90% všech diabetiků a nejčastěji vzniká po 30. roce života.

Tento typ se projevuje sníženou sekrecí inzulínu a inzulínovou rezistencí (buňky nereagují na inzulin, buď v důsledku sníženého počtu receptorů pro inzulín, nebo proto, že jeho receptor obsadila jiná molekula, pravděpodobné rezistín a tím pádem nevpustí potravu - glukózu do buňky) bez známek ketoacidózy na rozdíl od diabetu I. typu.

K nejdůležitějším faktorům, které se podílejí na rozvoji II. typu diabetu jsou:

  • obezita - nejčastější a nejrizikovější faktor rozvoje diabetu II. typu
  • nedostatek fyzické aktivity - protože dostatek pohybu snižuje inzulínovou rezistenci, pokles hyperinzulinémie (nadměrné množství inzulínu v krvi) a zlepšuje glukózovou toleranci
  • psychoemočný stres - předpokládá se zvýšená sekrece antagonistů inzulínu - glukokortikoidů a adrenalinu

CHRONICKÉ KOMPLIKACE DIABETU:

1. specifické (DIABET. mikroangiopatie - onemocnění cév; diabetu, neuropatie - onemocnění nervového systému)

2. nespecifické (šedý zákal, nefropatie - onemocnění ledvin, ateroskleróza a různé jiné infekce) 

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde