Svaly vs. Karnozín

Svaly, jako aktivní pohybový aparát, představují nejdůležitější složku potřebnou při realizaci pohybu. U muže představují okolo 34-36% u ženy 30-32% hmotnosti těla. Nejdůležitější vlastnost svalového vlákna je schopnost kontrahovat - zkracovat se. Právě díky této vlastnosti jsme schopni provádět celu škálu pohybů - od lokomočního, přes manipulační až k mimickým, důležitým při výrazu tváře. 

Na to, aby byl, sval schopen kontrahovat zpočátku potřebuje prvotní impuls. Tento impuls v podobě nervového vzruchu, který přichází až k samotné svalové buňce, dokáže buňku vzbudit a přimět je k pohybu. Svalové vlákno musí být dostatečně připraveno k provedení své funkce. Získává z glukózy (jde o energii ve formě ATP, který je obecným donorem energie nejen ve svalové buňce, ale i v celém organismu), dostatečnou koncentrací volných iontů, které pomáhají přenášet nervový vzruch, otevírat iontové kanály a umožnit tak komunikaci mezi buňkami. Jedním z nejdůležitějších iontů je vápník ve formě Ca2+. Jeho zásobníkem je jedna z buněčných organel nazývaná sarkoplazmatické retikulum. Důležitá je také přítomnost bílkovinného komplexu - troponin + tropomyozín a v neposlední řadě aktinová a myosinová vlákna. Díky tomuto "realizačnímu týmu" a jejich vzájemné souhře jsme schopni hýbat se, dýchat, trávit či vzpřímeně stát. 

Samozřejmě, porucha jakéhokoli systému potřebnému při správném fungování svalů se projevuje vážným poškozením pohybového aparátu. Projevují se sníženou pohyblivostí, ztuhlostí svalů, bolestí při pohybu, atrofií svalstva či jiným jejich poškozením.

Tato poškození mohou mít buď:

  • metabolickou příčinu (zvýšená tvorba volných radikálů, oxidační, glykace, karbonylačné poškození důležitých buněčných struktur a organel)
  • neurologickou příčinu (demyelinizační poškození - sclerosis multiplex)
  • imunologickou příčinu (autoimunitně podmíněné neuromuskulární svalová onemocnění - Duchennova svalová dystrofie, Lambert - Eatonův myastenický syndrom, myasthenia gravis, a jiné; kdy imunitní systém napadá vlastní buňky s cílem zlikvidovat jich)
  • jinou příčinu - úrazy, záněty,… 
Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde