Rozdělení cévních komplikací

K cévním komplikacím řadíme:

  1. diabetickou mikroangiopatii - poškození malých cév, které ovlivňuje rozvoj poškození ledvin a sítnice
  2. diabetickou makroangiopatiu - poškození středních a větších cév, kam řadíme i aterosklerózu 

     Poškození malých cév (MIKROANGIOPATIE) zapříčiňuje různé poruchy v krevní cirkulaci. Preferenčně postihuje kapiláry glomerulů ledvin (jde o přadénko cév, které se podílí na filtraci krve, z přefiltrované krve, resp. Plazmy se pak tvoří moč). Pokud tedy dojde k velkému poškození glomerulů, má to následně velmi vážné důsledky. Dochází k rozvoji diabetického poškození ledvin - nefropatie. 

Pokud selžou ledviny, selže celý organismus, protože ten se potřebuje zbavit škodlivých látek.

Velmi podobné je to i v případě drobných cév, které zásobují sítnici. Změna jejich vlastnosti může v konečném důsledku vést k poškození sítnice, její odlupování až slepotě. 

Stejně jako v případě velkých a středních cév, i malých a drobných cév může za poškození spolu s jinými faktory glykace. Buněčná membrána nejen vnitřní výstelky cév, ale i erytrocytů (červených krvinek) a trombocytů (krevních destiček) obsahuje bílkoviny, které jsou pro ni nezbytné. Glykace procesy mohou způsobit poškození těchto proteinů a následně vznik AGEs, následkem čehož dochází jednak ke zhoršenému pohybu erytrocytů (jsou méně tvarovatelné a tím i pomaleji se pohybující) a zvýšené přilnavosti trombocytů. 

Zvýšená přilnavost destiček na stěnu malých cév způsobí rychlé shlukování dalších buněk, následkem čehož dochází ke vzniku velmi drobných a četných krevních sraženin (mikrotrombů) a právě ty mohou rychle vyřadit očí a ledviny.

Právě u diabetiků je progres těchto onemocnění kvůli hyperglykémii (a tím i rychlejší tvorbě částic AGE) mnohem rychlejší.

V případě poškození středních a větších cév (MAKROANGIOPATIA) je potenciálně horší prognóza. Střední a velké cévy zásobují životně důležité orgány jako mozek a srdce, mimo jiné i břišní orgány a dolní končetiny. 

Hlavní příčinou všech problémů a onemocnění v tomto případě bývá ateroskleróza. U diabetických pacientů se rozvíjí již v mladším věku a má horší prognózu než u nediabetiků. 

 

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde