Klouby vs. Karnozín

     Kloubové spojení kostí je spolu se svalem důležitou složkou podílející se na provádění pohybu. Většinu kloubů v lidském těle představují synoviální klouby (kolenní, ramenní, bederní,…). 

Tento kloub je tvořen:

  • kloubního pouzdra
  • synoviální (kloubní) membránou
  • synoviální tekutinou
  • kloubovou dutinou
  • a dalšími podpůrnými strukturami - chrupavčité (např. kolenní meniskus), šlachy a vazy, které zpevňují celý kloub 

Kloubní plochy na kostech jsou pokryty souvislou vrstvou hyalinní (sklovité) chrupavky. Na jejím povrchu a celkově celou kloubní dutinu pokrývá synoviální membrána produkující čirou, nažloutlou a viskózní synoviální tekutinu, která zmenšuje povrchové napětí obou styčných ploch a také se podílí na výživě chrupavky, která není cévne zásobena a je takto závislá na difúzní výživě ze synoviální tekutiny. Tato tekutina je vlastním produktem organismu, vzniká po filtraci krevní plazmy, obsahuje dostatečné množství elektrolytů (chloridových, fosforečnanových, uhličitanových - působí jako pufrovací (tlumivé) systémy a udržují pH synoviální tekutiny v rozmezí 7,31-7,64), kyseliny hyaluronové, která tvoří komplex s vápníkem a odpovídá za samotnou viskozitu této tekutiny. Pokles viskozity nebo změna vlastností synoviální tekutiny odpovídá za rozvoj možných zánětlivých nebo jiných degenerativních onemocnění kloubů, projevujících se otokem, omezenou pohyblivostí, ztuhlostí či bolestí.

     Mezi nejčastější onemocnění kloubů patří osteoartróza. Jde o pomalé degenerativní poškození kloubní chrupavky, jejíž projevy se vážou na ramenní, kolenní kloub, bederní páteř,  kloubní spojení na prstech horní končetiny. Toto onemocnění je často krát vázáno na vyšší věk, může také souviset s úrazem a poškozením kloubního spojení či zánětlivými změnami. Projevuje se zúžením kloubní štěrbiny v důsledku ztluštění kloubní chrupavky a následnou omezenou pohyblivostí. 

Příčiny vzniku tohoto onemocnění zatím nejsou jasné, předpokládá se přítomnost několika faktorů:

Věk

Se zvyšujícím se věkem stoupá riziko vzniku onemocnění kloubů

Pohlaví

Osteoartróza postihuje více ženy než muže. V jednom radiodiagnostickém přehledu zjistili převahu žen nad 65 let až 68%.

Rasa

 

Genetická predispozice

V případě osteoartrózy z Heberdenovými uzly (kostními výběžky v oblasti článků prstů) se jedná o polygénovú dědičnost - odpovědnou roli hrají i faktory vnějšího prostředí.

 

Obezita

Představuje významný faktor, jehož nepříznivý účinek spočívá ve zvýšeném tlaku na klouby, jehož nepříznivý účinek se projevuje hlavně na kolenním kloubu. Obézní ženy mají 7-9x vyšší riziko vzniku osteoartrózy ve srovnání s ženami s normální tělesnou hmotností. .

              Hormonální onemocnění

 

              Překonané záněty kloubů

 

Vrozené vývojové poruchy

Hlavně pohybového ústrojí a kloubů.

Metabolické poruchy

Změny postihují zejména strukturu proteoglykanů, jak důležité kloubní součásti, následkem čehož dochází ke změnám chrupavky až její ústupu a redukci. V důsledku lipoperoxidace a oxidační změny enzymů (např. Metaloproteinázy) a DNA dochází k tvorbě toxických aldehydů, hlavně MDA - malondialdehydu, který odpovídá za degenerativní poškození kloubů, aterosklerózu,  kataraktu. I molekuly AGE mohou výrazně pozměnit struktury bílkovin, podmínit vznik cross-link vazeb s následnou přeměnou funkčních molekul na nefunkční (změna vlastností proteoglykanů, kolagenu,…).

 

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde