Šedý zákal vs. Karnozin

Oční čočka - jako součást lomivou aparátu oka, která láme světelné paprsky do určitého bodu na sítnici, díky čemuž vidíme pozorovaný objekt ostře, je za normálních okolností průhledná, transparentní. Každé zakalení oční čočky se označuje obecným pojmem - katarakta. Nejčastější formou katarakty je stařecká katarakta, která se rozvíjí v rámci delšího časového období a která nemusí vznikat v důsledku určité příčiny. Za určité procento lidí, kteří trpí tímto onemocněním může i jiná příčina:

  • poranění oka
  • ozáření oka (UV-záření, rentgenové,…)
  • diabetes mellitus
  • prodělaná infekce (např. Zarděnky)
  • vedlejší účinek po užívání léků (cytostatik, kortikoidů,…)
  • pohlaví (častěji ženy)
  • rasa (častěji černoši)

Pacienti postižení šedým zákalem se nejčastěji stěžují na to, že vidí jako přes mléčné sklo. Okolí se jim jeví neostře a matně, zda zamlžené, barvy jsou méně výrazné a méně syté. U některých pacientů dochází k výraznému zlepšení zraku, což je způsobeno změnou vlastností a lomivou síly čočky. 

Pravá příčina vzniku tohoto onemocnění není známa. Dokonce se na rozvoji onemocnění předpokládá přítomnost několika metabolických poruch - diabetes mellitus, hypokalcémie (snížená hladina vápníku v krvi), Wilsonova choroba, či galaktozemie.

Jen samotný diabetes mellitus, který je doprovázen hyperglykémií - vzestupem koncentrace glukózy nad rámec normálních hodnot, způsobuje výrazné změny ve struktuře oční čočky. 

Oční čočka je více - méně tvořena z molekul bílkovin - kristaliny. I zde, v důsledku zvýšené hladiny glukózy v krvi hrozí riziko glykace a vznik pokročilých glykovaných produktů AGE, které způsobují zasíťování bílkovin (cross-linking) a tím postupné zakalování oční čočky. Biochemické děje také přeměňují glukózu na sorbitol, který způsobuje difuzi vody do čočky, její hydrataci a kalení.

     Karnosin nejen potláčí tvorbu AGEs, ale také chrání molekuly bílkovin před glykací. 

V experimentech, které byly provedeny na londýnské univerzitě King'S College a jejichž výsledky byly publikovány dvěma vědeckými pracovníky, C. Brownson a AR Hipkinsom roce 2000, bylo prokázáno, že uměle vytvořený glykovaný ovalbumin (v praxi molekula AGE), který přidali do suspenze bílkoviny Kristalinu (bílkovina oční čočky), dokázal způsobit zasíťování molekuly kristalinu a tím ji zakalit.

Karnosin po přidání do této suspenze bránil vytvoření dalších zasíťovaných bílkovin, dokonce dokázal obnovit původní strukturu tohoto kristalinu.

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde