Nefropatia vs. Karnozín

Ledviny jsou jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Zajišťují správné fungování organismu, ochranu před zadržováním vody, vylučují z těla škodlivé a nepotřebné látky, jako ve vodě rozpustné léčivé látky, barviva, udržují pH organismu v rámci fyziologických hodnot (pH = 7,36 - 7,44) a další jiné funkce.

Poškození jejich funkce, byť jen menší, by mohlo mít pro organismus vážné následky a v neposlední řadě by mohlo vést k smrti.

Jaká je základní funkce ledvin?

      Ledviny jsou velmi dobře cévní zásobené, což svědčí to o jejich funkci. Postupně, jak vstupují cévy do ledviny, se začínají větvit na menší a menší arterie, které nakonec vytvářejí základní funkční cévní jednotku ledviny - glomerulus (Přadénko vlásečnic). Toto malé cévní Přadénko má pro organismus rozhodující roli.

     Z krve, která přes glomerulus protéká, odfiltruje krevní plazmu no bez bílkovin, vznikne jakýsi její ultrafiltrát (krevní plazma obsahuje také bílkoviny!). Tento ultrafiltrát obsahuje vodu, elektrolyty (zejména sodík, draslík, chloridové ionty, uhličitany a jiné) glukózu, aminokyseliny, vyšší mastné kyseliny (no ty se ještě zpět vstřebávají, protože organismus si je šetří a umí je znovu využít). Následně se ultrafiltrát zahušťuje, 99% vody se vstřebá zpět a vzniká definitivní moč, denně kolem 1-2 litrů.

Při poškození ledvin se ale situace výrazně mění. Při diabetu, kdy je výrazně zvýšená hladina glukózy v krvi, dochází k překročení ledvinového prahu hlavně pro glukózu. Ledvinový práh je taková koncentrace glukózy v krvi (nad 11 mmol / l na rozdíl od fyziologické hodnoty 3,6 - 5,3 mmol / l), kdy ledvina "nevydrží" a pustí glukózu z krve pryč do moči, což se za normálních okolností neděje. 

     Kromě glukózy se postupně začínají vylučovat i bílkoviny, minerály a jiné životně důležité látky. Protože tyto látky (glukóza, bílkoviny, minerály - hlavně sodík) jsou osmoticky aktivní, to znamená, že vážou na sebe vodu, při svém vyloučení z organismu odchází ve velké míře i voda. Následkem toho dochází:

  • k zahušťování krve
  • snížení obsahu krve v krevním řečišti (hypovolémie)

                                                                            Obrázek 1. Glomerulus

 

  • snižuje se i krevní tlak (hypotenze)
  • zhoršuje se zásobování orgánů krví (v důsledku sníženého krevního tlaku není vyvinuta dostatečná síla, která by krev "protlačila" do orgánů)
  • člověk hodně močí (polyurie), následkem čehož pociťuje vysoký žízeň (polydipsie)

V ledvinách se rozvíjí zánět, následkem kterého ledviny postupně odcházejí.

Za tento stav - nefropatii - je zodpovědných několik faktorů:

  • autoimunitní onemocnění - kdy imunitní systém člověka napadá vlastní buňky, např. krevní vlásečnice glomerulů, dochází k rozvoji zánětu, kde na toto místo migrují další buňky imunitního systému. V důsledku zánětu dochází k uvolňování zánětlivých látek (mediátorů), které zvyšují propustnost, v důsledku čehož ledvina pustí do moče i to, co by za normálních okolností neměla.
  • glykace a oxidační procesy - výsledkem je vznik glykovaných molekul - AGE, které se následně ukládají v glomerulech a způsobují toto poškození s následným rozvojem zánětu (viz výše)
  • bakteriální a virové infekce, které vyvolají zánět
  • jiné - např. léčiva 

Karnosin kromě svých ochranných antioxidačních účinků, díky kterým chrání buňku před poškozením přes volné radikály a tak i vznikem oxidačního stresu, případně od nedostatečné výživy buňky, v důsledku sníženého krevního tlaku, chrání buňku i od glykačných procesů, která vede k tvorbě AGE molekul, které se spolu s jinými faktory vnějšího prostředí podílejí na rozvoji nefropatie a dalších zdravotních komplikací.

Významná je i jeho modulační role v imunitním systému, kde působí jako látka, která dokáže regulovat zánětlivé procesy a tak chránit organismus před nadměrnou imunitní odpovědí, která v konečném důsledku může organismus poškodit. Usměrňuje imunitní odpověď na správné místo s cílem rychlé eliminace možné příčiny, kterou byl zánět vyvolaný. 

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde