Co je příčinou vzniku Alzheimerovy choroby?

     Alzheimerovu chorobu řadíme mezi jednu z forem demence. První zmínky o demence, které byly chápány jako "chlad" v mozku nacházíme v pracích velkého Galena (nejznámější starověký lékař, žil kolem roku 200 nl). Později právě díky rozvoji světelného mikroskopu (17. st.) dochází k rozmachu neuroanatomie a studii funkcí lidského mozku.

Roku 1892 Blocq a Marinescu popisují plaky, drobné útvary na neuronech u pacientů s epilepsií. O sedm let později popsal Redlich podobné útvary u dvou pacientů s demencí. Pomocí nové histologické techniky Alois Alzheimer našel uvnitř neuronů 51leté pacientky s progresivní demencí (která zemřela za 4,5 roku) vlákna formující se do drobných klubek. Označil jejich pojmem neurofibrilárne klubka (splítky). Dnes dostalo toto onemocnění vyznačující se právě tvorbou těchto klubek, amyloidní plaky a demencí název na počest jeho objevitele - Alzheimerova choroba.

     Věk jako jeden z hlavních faktorů poukazoval na oxidační stres jako na možného kandidáta důležitého v rozvoji Alzheimerovy choroby už dříve. Vznik volných kyslíkových radikálů se prokázal při více neurodegenerativních onemocněních (viz schéma). Zvýšená peroxidace lipidů, karbonylácia a glykace bílkovin, zvýšená oxidace mitochondriální DNA poskytují důkaz o zvýšeném oxidačním stresu a jeho úloze při rozvoji těchto chorob. I nízký metabolismus glukózy v mozkové kůře hovoří o nízkém metabolismu sacharidů a poruše energetického metabolismu.  

Některé z amyloidní plaky mají pokročilé glykosylace změny (nadměrná tvorba a ukládání molekul AGE právě do těchto struktur s cílem poškodit a vyřadit nervové buňky),

dochází k nadměrnému hromadění beta-amyloidní plaků. Za normálních okolností se tyto plaky kontinuálně odstraňují a nepředstavují pro nás zvýšené riziko. Právě v důsledku vyššího věku toto hromadění plaků převažuje nad odstraňováním, dochází k rozvoji nervových onemocnění mozku a jeho struktur. V důsledku zvýšeného oxidačního stresu dochází ke zvýšené úmrtnosti nervových buněk, které se už ale neobnovují. V tom případě hrozí i zánik mnohých nervových spojení, což v konečném důsledku vede k zapomínání, či zhoršenému zapamatování. 

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde