Autizmus vs. Karnozín

Charakteristické projevy autismu lze pozorovat u dítěte ještě před dosažením třetího roku jeho života. Rodiče si jako první všimnou neobvyklé chování dítěte, které se odlišuje od chování jeho vrstevníkům. Postupem času se začínají přidružovat další zvláštnosti, čímž se dítě výrazně odlišuje od ostatních dětí. Nereagují na své jméno, chovají se, jako kdyby byly hluché, málo komunikují až vůbec, nenavazují oční kontakt, často jsou agresivní a hyperaktivní, mají neobvyklé, spíše vybíravé stravování, problémy se spánkem a mnoho dalších "znaků", kterými jsou odlišní.

Příčiny autismu dosud nejsou zcela objasněny. Na rozvoji onemocnění hrají roli několik faktorů:

  • psychogenní - okolí, sociální situace, vztah matky a dítěte
  • genetické - příbuzní autisty mají vyšší předpoklad vzniku autisty, stejně i jednovaječná dvojčata
  • biologické nálezy - u mnohých autistů byly nalezeny zvýšené hladiny serotoninu a dopaminu, stejně jako u jiných duševně nemocných pacientů
  • neurologické faktory - u mnoha dětí postižených autismem bylo zjištěno zhoršené zásobování mozku krví, nedocházelo tedy k adekvátnímu zásobení některých části mozku během vývinu. U mnoha autistických dětí se vyskytují i ​​epileptické záchvaty 

Několik zdroje potvrzují prospěšné účinky karnosinu při zmírnění příznaků dětí postižených autismem. Po publikaci vědeckých prací Dr. Michaela Cheza, týkajících se výzkumu autismu, nastal obrovský rozruch. Od roku 2001 léčil téměř 1000 autistických dětí karnosin. Jak on uvádí, během 8týdenní terapie se u 80-90% dětí zlepšil zdravotní stav. Zlepšení nastalo v komunikační i sociální oblasti. Podávaných bylo 400 mg karnosinu denně, bez provázených vedlejších příznaků.

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde