ANTI- AGING vs. Karnozín

Otázka zvrácení známek stárnutí, prodloužení života a dlouhověkosti se vynořuje v každém z nás. Je to vůbec možné? Stárnutí je však přirozený a zákonitý jev, zda reakce organismu na prostředí, kdy dochází k oslabování fyziologických funkci, což se pak navenek projevuje "chátráním" tělesné schránky.

  Kromě toho, že je silným antioxidantem a pomáhá buňky chránit před účinkem volných radikálů, vyniká ještě jednou pozoruhodnou vlastností - svou omlazovací schopností.

Jak? Velmi jednoduše.

1. Chrání před karbonylaci bílkovin (vazbou karbonylových skupin na molekuly bílkovin, která vede k rozrušení vazeb mezi bílkovinami a díky čemuž již bílkovina není bílkovinou - denaturuje a ztrácí původní a tak důležité vlastnosti)

     Karbonylácia bílkovin je podobně jako glykace a vznik Ages nevratným dějem, který vrcholí ztrátou buněčné integrity a nakonec - smrtí buňky. 

Karnosin reaguje s karbonylovou skupinou, přičemž vytváří produkt "protein-karbonyl-karnosin" a takovýmto způsobem chrání bílkovinu před zánikem.

     Procesem karbonylácie mohou být poškozeny kromě bílkovin i fosfolipidy. Tato přeměna fosfolipidů, způsobuje poškození hlavně v centrálním a periferním nervovém systému, což se může projevit poruchami paměti a vnímání. 

2. Omlazuje staré a stárnoucí buňky, přičemž jejich přeměňuje na opět zdravé a funkční. Karnosin se prokázal jako faktor, který pomáhá prodlužovat počet dělení buňky (Hayflickův limit - po této době, resp. Počtu dělení buňka zaniká) a zároveň i dobu mezi jednotlivým rozdělením, čehož výsledkem je delší život buňky. 

I mnoho experimentů a testů poprvé provedených roce 1999 v Austrálii poukazuje na výjimečné účinky karnosinu v boji proti stárnutí, jejichž podstatou bylo dokázat, jako karnosin ovlivňuje stárnoucí buňky (buňky, které jsou ve stádiu těsně "před smrtí", stále živé, ale již nefunkční). Studie prokazují, že buňky kultivované (vypěstované) na živné půdě spolu s karnosinem, žijí déle a obnovují svůj vzhled a růst a co je nejhlavnější i schopnost dělit se. Což je možná najprevratovějším zjištěním v závislosti od výsledků studie je že karnosin může zvrátit známky stárnutí v zanikajících buňkách, dokonce prodloužit délku života buněk 3-3,5 násobně! (Buňky bez přidání karnosinu - 126 až 129 dnů; buňky kultivované s karnosin - 413 dní!).

3. Chrání genetickou informaci uloženou v DNA před poškozením a tím i nezvratným zánikem buněk, či dokonce maligním bujením. 

Výživový doplněk KOMPAVA, Premium L-Carnosine 60 kps Cena s DPH 998,00 Kč Zakoupíte zde